Ślub Cywilny w Plenerze - Blog | Wedding Planner Poznań | Time2Wedding.pl
Zaznacz stronę

Czas na Ślub Cywilny w Plenerze!

 

Śluby Cywilne poza Urzędem Stanu Cywilnego (USC) cieszą się od kilku lat sporą popularnością. Zamiast zwykłych urzędowych budynków, Pary Młode coraz częściej decydują się na piękne przestrzenie na łonie natury lub nietypowe i oryginalne miejsca. Takie możliwości oferują również niektóre sale weselne oraz hotele.

 

  • Jakie są wymagania aby zorganizować ślub cywilny w plenerze?
  • Jakie dokumenty należy przedstawić?
  • Jakie opłaty należy wnieść?

 

Aby zorganizować Ślub Cywilny w plenerze, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim należy uzyskać zgodę zarządcy terenu, na którym odbędzie się Ślub. Gdy ten warunek zostanie spełniony, udajemy się do USC właściwego dla miejsca, w którym odbędzie Ślub i składamy wniosek o udzielenie Ślubu poza Urzędem. We wniosku musi znaleźć się informacja, że wybrane miejsce do zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Wniosek możecie pobrać ze strony: www.niepoprawnapara.pl/wp-content/uploads/2018/06/Wniosek-o-udzielenie-slubu-poza-lokalem-USC_NiepoprawnaPara.pl_.docx.

Jeśli chodzi o dokumenty jakie należy ze sobą zabrać udając się do USC znajdziecie poniżej:

 

  • Dokumenty tożsamości. Mogą być dowody osobiste lub paszporty. Najważniejsze aby zawierały aktualne dane
  • Dowód opłaty skarbowej
  • Zgodę zarządcy terenu, na którym ma się odbyć Ślub
  • Wniosek o udzielenie Ślubu poza USC

 

W dniu ceremonii Ślubu kilka minut przed rozpoczęciem, kierownik  USC będzie musiał potwierdzić dane Pary Młodej oraz świadków, dlatego koniecznie pamiętajcie o Waszych dokumentach tożsamości oraz świadków. Najlepiej wyznaczcie jedną osobę, która o to zadba – np swoją konsultatkę ślubną 🙂

Ważną informacją jest również to, że jeżeli Panna Młoda, Pan Młody lub jeden ze świadków nie używa języka polskiego i nie zdoła porozumieć się z urzędnikiem, to w tym wypadku musicie zapewnić tłumacza na Ślubie.

Inną kwestią są opłaty za Ślub Cywilny w plenerze. Dzięki temu, że możemy sobie wybrać wymarzone miejsce a urzędnik musi do nas dotrzeć będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę w wysokości 1 000 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Ślub zawierany jest z powodu zagrożenia zdrowia lub życia np. w szpitalu. Wtedy opłata nie jest pobierana.

Oprócz tego obowiązkowa jest również opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa i wynosi 84 zł. Istnieje także opcja zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania zawarcia małżeństwa i kosztuje ona 39 zł.

Opłat można dokonać podczas składania dokumentów, ale najlepiej zrobić to przelewem bankowym